Eerbiediging van het privéleven

Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer) door Stûv n.v. (hierna « STUV »), verantwoordelijke van de verwerking, gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

  Noodzaak van het bijhouden van gegevens met een persoonlijk karakter.

  De naleving door STUV van haar wettelijke verplichtingen en de commerciële garantie die STUV aan haar klanten biedt, vereisen het bijhouden van de gegevens gevraagd in de verplichte velden bij uw inschrijving op de site.

   

  Bewaring van uw gegevens met een persoonlijk karakter.

  De gegevens met een persoonlijk karakter die u via deze site doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van STUV, gelegen rue Jules Borbouse 4, te B-5170 BOIS-DE-VILLERS.

   

  Doel van het bijhouden van gegevens met een persoonlijk karakter

  De door u verschafte informatie kan het voorwerp uitmaken van computerverwerking om de behandeling van uw dossier mogelijk te maken, u over nieuwe producten en diensten te informeren, met name door u, per post, informatie op te sturen die u zou kunnen interesseren (opsturen van een newsletter of gerichte boodschappen), en een beter beheer van onze site en van de diensten die we er aanbieden, te verzekeren.

   

  De gegevens kunnen ook verwerkt worden om studies en statistieken op te stellen betreffende de site en toe te zien op de verbetering van zijn inhoud. Uw naamgegevens kunnen ten behoeve van directe marketing meegedeeld worden aan de zusterbedrijven van STUV of aan de bedrijven die er een commerciële relatie mee onderhouden.

   

  Aanvaarding

  U geeft uw goedkeuring voor de verwerving en de verwerking van informatie overeenkomstig de voorafgaande bepalingen. Door uw gegevens met een persoonlijk karakter aan STUV door te geven, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van deze informatie voor de bovenvermelde doelen. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de bovenstaande doelen, tenzij u zich daar later uitdrukkelijk tegen verzet. Aangezien u de gegevens doorgeeft, kan STUV niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud en correctheid.

   

  Recht op mededeling, intrekking en verbetering

  Op schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een bewijs van uw identiteit, te sturen aan de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan hieronder het adres, kunt u gratis de schriftelijke mededeling krijgen van de gegevens met een persoonlijk karakter die u betreffen, evenals de intrekking of, in voorkomend geval, de verbetering van de eventueel onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens.

   

  Recht van annulatie van uw inschrijving

  Het spreekt voor zich dat u altijd de mogelijkheid hebt om uw inschrijving te annuleren (op de mailinglijst of bepaalde mailing-list of zelfs volledig). Opgelet: in dit geval zullen uw gegevens verwijderd worden vanaf het moment waarop u volledig uitgeschreven bent.

   

  Recht op verzet

  Op aanvraag kunt u zich ook gratis verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden van de gegevens met een persoonlijk karakter die u betreffen.

   

  Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens met een persoonlijk karakter

  U kunt de hierboven omschreven mogelijkheden benutten door STUV te contacteren op het volgende adres :

   

  STUV S.A.,
  Rue Jules Borbouse 4,
  B-5170 BOIS-DE-VILLERS,
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Erkenningsnummer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: XXX

   

  Gebruik van cookies

  STUV maakt gebruik van cookies om de site aangenamer en sneller te doen werken. Cookies zijn kleine computerbestanden die automatisch opgeslagen worden in het geheugen van uw computer om de toegang tot STUV te vergemakkelijken en het browsen sneller en doeltreffender te maken. Met de cookies op de internetsite kan STUV de informatie terugvinden die u bij vorige bezoeken hebt doorgegeven, zodat u deze niet opnieuw moet ingeven. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan van degene die hem heeft gecreëerd. Bovendien is hij uniek voor elke gebruiker.

   

  STUV gebruikt enkel cookies wanneer de instellingen van uw browser dit toelaten. U kunt het gebruik van cookies vermijden door op uw computer de instellingen van uw browser aan te passen zodat hij geen cookies aanvaardt. Indien u ervoor kiest om te werken zonder cookies, kan dit het browsen op internet duidelijk minder gemakkelijk maken. Weet dat het niet mogelijk is een persoon te identificeren aan de hand van cookies.

  Registratie van informatie met betrekking tot uw aanmelding

  STUV registreert de info betreffende uw aanmelding op onze site en de software die u daarvoor gebruikt. Die info omvat met name uw IP-adres, het uur van uw bezoek op onze website, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gedurende een jaar bijgehouden. Ze worden gebruikt om anonieme statistieken bij te houden en om de kwaliteit van onze website en service te verbeteren op basis van de analyse van uw gebruiksgewoontes. STUV kan deze gegevens op hun verzoek aan de bevoegde gerechtelijke instanties overmaken of in het kader van haar verplichting om elke illegale inhoud te melden aan de Procureur des Konings. In voorkomend geval kunnen de gerechtelijke instanties u identificeren via uw IP-adres of via uw internetleverancier.

   

  Beveiliging

  De persoonlijke informatie die u aan STUV toevertrouwt, wordt bewaard op de beveiligde servers van onze provider. De toegang tot deze informatie wordt beschermd en beperkt tot de registratieverrichtingen en de verwerking van uw bestellingen, evenals tot de statistiekverwerking die ons in staat stelt onze diensten te verbeteren en u newsletters te sturen.

   

  Onverminderd de toepassing van artikel 4 zal uw persoonlijke informatie niet toegankelijk zijn voor derden, noch voor STUV medewerkers die niet het vereiste toegangsrecht hebben. Het aantal STUV medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens met een persoonlijk karakter is dan ook beperkt tot het strikte minimum. We passen dan ook strikte beveiligingscontroles toe om elke niet bevoegde toegang tot en elk misbruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

   

  STUV treft alle mogelijke maatregelen om zo goed mogelijk uw gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegd gebruik en toegang door derden.

   

  STUV is echter in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door derden. De site kan immers links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders die overgaan tot het verzamelen van uw gegevens met een persoonlijk karakter. Dit verzamelen en de verwerking van deze gegevens is niet de verantwoordelijkheid van STUV.

   

  Bewaringstermijn van uw gegevens met een persoonlijk karakter

  Uw gegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na de beëindiging van onze opdracht. Ze zullen aan geen enkele derde worden overgemaakt anders dan degene hierboven vermeld, noch voor andere doeleinden dan deze hierboven uiteengezet.

   

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 bent u gerechtigd bijkomende informatie te vragen aan de COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

  Adres: Postbus nr. 4, Brussel, 37, te 1000 Brussel
  Telefoon: 0032 (0) 221 385 40

  Fax : 0032 (0) 221 385 65
  Email : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   

  STUV is gekend onder het erkenningsnummer XXX en heeft zijn bestanden aan deze commissie overgemaakt onder het nummer [XXX].