De Stûv die bij uw woning past

De haard

Het is belangrijk een haard te kiezen waarvan het verwarmingsvermogen overeenstemt met de te verwarmen ruimte. Het gaat erom een haard te kiezen die zoveel mogelijk op een heftig vuur kan werken, d.w.z. zo zuinig mogelijk en met respect voor het milieu.

Hoe het nodige vermogen bepalen ?
Het vermogen van een haard wordt uitgedrukt in kW; dit duidt de hoeveelheid nuttige warmte aan (die werkelijk het huis verwarmt) die de haard kan produceren. Eigenlijk moet deze warmte zo precies mogelijk de warmte compenseren die het gebouw op een natuurlijke manier verliest. Het nodige vermogen voor het verwarmen van een kamer varieert naargelang de buitentemperatuur, het volume van de kamer, de plaats, de geografische ligging, de isolatiegraad van het gebouw ...

Er moet ook rekening worden gehouden met de aard van de bewoning : in een woning die met centrale verwarming is uitgerust, kan een minder krachtige haard worden geïnstalleerd die regelmatig optimaal kan branden en die zal volstaan voor het tussenseizoen, geholpen door de centrale verwarming bij een echt koude periode. Omgekeerd moet het vermogen verhoogd worden voor een tweede verblijf dat bij de aanvang van het weekend snel moet worden opgewarmd. Een ondergedimensioneerde haard zal bij koud weer de kamer niet kunnen verwarmen (laat staan opwarmen). Een te krachtige haard zal daarentegen dikwijls vertraagd en dus in minder gunstige omstandigheden werken. Soms - zelfs bij vertraagde werking - zal hij de kamer oververhitten. In elk geval, een haard van 20 kW kiezen terwijl 10 kW volstaan, is een misrekening!

Deze talrijke parameters maken de berekening niet bepaald gemakkelijk en de zekerste manier om de voor u geschikte Stûv te kiezen, is uw installateur te raadplegen; hij zal ter plaatse de situatie komen bekijken, en vervolgens zal hij u met raad en daad in uw keuze kunnen bijstaan.


Het rendement

Het rendement van de haard geeft aan welk percentage van de warmte die door de verbranding van het hout wordt voortgebracht, werkelijk dient om de woning te verwarmen: een haard met een rendement van 80 % maakt 80 % van de energie van het hout vrij voor de verwarming van de woning.
Een open haard heeft bijvoorbeeld zelden een rendement van meer dan 10 %, wat betekent dat 90 % van de verbruikte energie zich in de atmosfeer bevindt !Er moet op worden gewezen dat het rendement vermindert wanneer de haard op minder hoog vuur brandt en dat de verbranding minder compleet verloopt.
De overheid (in haar strijd tegen de opwarming van de aarde) moedigt daarom de vervanging van weinig performante, oude kachels aan door haarden met een hoog rendement.


De rookgassen

Ze brengen warmte en verschillende gassen voort : o.a. CO2, CO en ook fijne deeltjes die de ademhalingswegen aantasten. Bij performante en correct gebruikte haarden is deze uitstoot heel beperkt, maar die stijgt weer zodra het rendement daalt en de verbranding minder compleet verloopt.

Samengevat : een haard die goed aan de te verwarmen kamer is aangepast, werkt meestal optimaal en dus met een goede verbranding en een goed rendement, wat betekent dat zijn verbruik minimaal is en de uitstoot in de atmosfeer heel beperkt.

Ter vergelijking
De Stûv-haarden worden officieel getest overeenkomstig de Europese normen EN 13229 (voor de inbouwhaarden) of EN 13240 (voor de kachels), wat een veiligheidswaarborg biedt voor mens en gebouw. Naast de controle van de veiligheid meten de laboratoria het vermogen en het rendement en analyseren ze de rookgassen, wat de verbruikers en de professionals toelaat om de desbetreffende producten doeltreffend te vergelijken.