Stûv en architectuur

Afdrukken
PDF

stuv-21-architect-vanderperren-photo-roymans

" De esthetiek van onze producten heeft altijd een achterliggende gedachte. We maken geen gebruik van zinloze versieringen en effectbejag. De vorm is gebaseerd op een begrijpelijke structuur en vloeit voort uit de functie, de betekenis van het voorwerp en een goed gebruik van de toegepaste materialen en technieken.

De vorm van onze producten is onlosmakelijk verbonden met de architectuur waarvan ze een onderdeel zijn. We richten ons op eenvoud als integrerende factor. Toch zijn onze producten niet ondergeschikt aan de architectuur: ze respecteren haar en zijn een inspiratiebron om nieuwe wegen in te slaan. "


Gérard Pitance, medeoprichter en afgevaardigd bestuurder van Stûv SA.

Hier vindt u alle informatie, documenten en tools die nuttig voor u zijn. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Om toegang te krijgen tot diverse documenten kunt u zich registreren via "My Stûv".

Markeringen: Architectuur Design